Oficio 121/2023- solicita a SESOP estudos técnicos no bairro Santa Felicidade.